TurneringsAdmin
Innlogging KlubbAdmin
KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag, bedriftsidrettslag, grupper og idrettsskoler.
Min Idrett bukere med tilsvarende rettigheter kan logge inn.
Mangler du tilgangsrettigheter må du kontakte NIF Support Telefon 21 02 90 90.