Idrettskurs
Innlogging Idrettskurs
Idrettskurs er idrettens løsning for administrasjon av kurs og kompetanse.
Av sentral funksjonalitet finner du:
  • Administrasjon av kursmaler
  • Planlegging og gjennomføring av kurs
  • Påmelding og deltakerbehandling
  • Administrasjon av kompetanse og utdanningsløp
Mangler du tilgang kan du kontakte NIF Support Telefon 21 02 90 90.