NIF Login

Bekreft sletting

Du har bedt om at du slettes fra idrettens database. Før du bekrefter denne slettingen, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på mulig konsekvenser av denne sletting.
Følgende viktige data vil gå tapt, og vil ikke kunne gjenskapes på et senere tidspunkt.

Aktive medlemskap:

Klubb Fra
Sportsklubben Sprint-Jeløy 13.11.2010

Dette gjelder også historiske data, som blant annet:

  • Medlemskap (medlemskap opphører)
  • Roller og verv
  • Lisenser
  • Påmeldinger til kurs og arrangementer
  • Resultater
  • Kompetanser

Bekrefter du sletting vil dine data i idrettens register bli slettet, eventuelt pseudonymisert eller lagret med begrenset innsyn ved arkivverdighet. Se vår personvernerklæring for nærmere informasjon